Dactylo voor kinderen Evergem

Blind leren typen met 2 handen en 10 vingers

Als je op zoek bent naar een unieke aanpak om je kind blind te leren typen, dan is 2Hands4Kids de juiste methode.

Het is niet zomaar “typeles of een typecursus”, het is een leuke, speelse, kleurrijke en efficiënte manier om na 10 lessen blind te kunnen typen.
Meestal ligt bij het leren typen de nadruk op snelheid of tempo, maar het werken onder tijdsdruk is vaak een stresserende factor die het automatisatieproces remt.
Via deze methodiek gaan we motorisch leren combineren met een gerichte automatisatietraining, zonder harde streefcijfers voorop te stellen maar wel met een duidelijk einddoel.

Leren typen voor kinderen in Sleidinge en Ursel

Het beste van 2 werelden

Voor kinderen die langzaam en onnauwkeurig schrijven of moeite hebben met de spellingsregels, is het blind leren typen van groot belang.

Talige opdrachten worden dan terug boeiend, omdat het schrijfmotorische aspect weggenomen kan worden.

Tijdens deze cursus wordt er niet alleen aandacht besteed aan het typen, maar komen er ook enkele spellingsregels duidelijk naar voor.

Door mijn achtergrond als therapeute in het begeleiden van kinderen met leerproblemen, kan ik uw kind goed ondersteunen bij het leren typen.

Er wordt aandacht besteed aan motivatie, iets wat vaak verloren gaat bij online typecursussen.

“Voor kinderen vanaf het derde leerjaar."


Dactylo voor kinderen in Sleidinge & Ursel

Praktisch

Het gaat om 10 lessen van een uur. Deze worden gespreid over een ruim aantal weken, zodat er voldoende tijd is om thuis te oefenen en te automatiseren.

Er wordt vanaf het begin opvolging van thuis verwacht om leuke oefeningen / spelletjes thuis samen aan te pakken.

Deze spelletjes duren niet lang, maar zijn wel belangrijk om tot automatisatie te komen.

• Er wordt gewerkt in kleine groepjes (max. 4 kinderen) om de concentratie optimaal te houden en ook de motivatie “staande” te houden t.o.v. elkaar!

• Er wordt rekening gehouden met de individuele vorderingen en snelheid an ieder kind. Het werken in een klein groepje zorgt ervoor dat kinderen gemotiveerd blijven. 

• Voor kinderen vanaf het derde leerjaar.

Zonder speciale of dure software!

• De prijs per les is €20, dus de totale lessenreeks kost €200.

• Op het einde van de lessenreeks ontvangen de kinderen een diploma. 

- Computer kan voorzien worden

• Typles gaat zowel in Sleidinge (Evergem) als in Ursel door.

• Laat je gevens achter via de knop “maak een afspraak” zodat je kind kan starten bij het volgende groepje.

• Groepjes starten afhankelijk van het aantal aanmeldingen enkele keren per jaar.

placeholder user

Onze nieuwe collega?

contacteer ons
Mieke Dobbelaere

Mieke Dobbelaere

Erkend 2Hands4Kids-begeleider
placeholder user

Onze nieuwe collega?

contacteer ons

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel