Logopedische specialisaties

Dyslexie oplossen Sleidinge

Dyslexie & Dysorthografie

Dyslexie / dysorthografie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met technisch lezen en met spelling. Deze stoornis belemmert het vlot leren lezen en kan ook het begrijpend lezen belemmeren. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is. 

Lees meer
Dyscalculie oplossen

Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van rekenkennis. Bij een kind met dyscalculie gaat het rekenen veel moeizamer dan op grond van zijn/haar totale intelligentie verwacht mag worden. Dat wil zeggen: de rekenachterstand komt niet overeen met het vermogen tot leren op andere gebieden, zoals lezen.

Lees meer
Articulatie problemen Sleidinge

Articulatie

We spreken van een articulatiestoornis wanneer kinderen of volwassenen niet of niet meer in staat zijn om de klanken juist uit te spreken of te gebruiken. Articulatie is de beweging van de mond- en keelholte zodat je kan spreken. Deze bewegingen worden gemaakt met de tong, lippen, kaak en gehemelte. We hebben het dus over het niet of verkeerd uitspreken van één of meerdere klanken (letters). Het is belangrijk om deze problemen tijdig aan te pakken i.f.v. foutieve gewoontevorming. Eens een foutieve klank zich ingenesteld heeft in het spontaan spreken, is het voor een kind moeilijk dit te corrigeren. 

Lees meer
ADHD Sleidinge

Taalstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen. Bij een vertraagde taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van taal, een kind begint bijv. te laat met het maken van zinnen. Bij een afwijkende taalontwikkeling verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan normaal. Een taalontwikkelingsstoornis kán samengaan met andere stoornissen, zoals (tijdelijke) slechthorendheid, ADHD, autisme, of een algehele ontwikkelingachterstand. Toch is er heel vaak geen duidelijk aanwijsbare reden waarom een kind slecht spreekt. 

Lees meer
Hersenbloeding behandeling Sleidinge

Neurologische stoornissen

Bij volwassenen kunnen er na bijvoorbeeld een hersenletsel of hersenbloeding problemen ontstaan met spraak of taal.

Er is sprake van afasie wanneer het gedeelte van de taalproductie in de hersenen beschadigd is, iemand heeft dan moeite om taal te vormen. Dit varieert van persoon tot persoon. Er kunnen problemen ontstaan met spreken, lezen, schrijven en het begrijpen van taal. 

Lees meer
Duiumzuigen

OMFT

ORO-MYOFUNCTIONELE THERAPIE

Afwijkende mondgewoonten verstoren het evenwicht tussen spieren in en rond de mond, zoals bij mondademen en verkeerde zuig- en bijtgewoonten. Daardoor kunnen gebitsafwijkingen, een afwijkende slik, een afwijkende uitspraak, kaakgewrichtsklachten en slaapapnoe ontstaan. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is gericht op het herstellen van het evenwicht in het functioneren van spieren in en om de mond.

Lees meer
Logopedist voor stotteren
Coördinator logopedie
Logopediste
Logopedist voor taalproblemen

Logopediste


Logopediste Sleidinge Margot

Logopediste


Logopedist voor taalproblemen
herfstkamp sociale vaardigheden sleidinge

ZOMERKAMP - Groeikriebels

Voor kinderen van het 2de t.e.m. 4de leerjaar.
Zomervakantie 2023

Logopedist voor stemproblemen

Naam

Logopediste

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel