taalstoornis2


Taalstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in het leren van taal. De taalontwikkeling van een kind kan vertraagd of afwijkend verlopen. Bij een vertraagde taalontwikkeling begint een kind te laat met het leren van taal, een kind begint bijv. te laat met het maken van zinnen. Bij een afwijkende taalontwikkeling verlopen stukjes van de taalontwikkeling anders dan normaal. Een taalontwikkelingsstoornis kán samengaan met andere stoornissen, zoals (tijdelijke) slechthorendheid, ADHD, autisme, of een algehele ontwikkelingachterstand. Toch is er heel vaak geen duidelijk aanwijsbare reden waarom een kind slecht spreekt.

De problemen kunnen zich uiten op verschillende domeinen:

Taalbegrip
• Het kind begrijpt vaak niet wat er tegen hem gezegd wordt.
• Het kind begrijpt minder woorden dan leeftijdsgenootjes.
• Het kind praat weinig en is soms erg stil.

Taalvorm
• Het kind praat in (voor zijn leeftijd) te korte zinnen.  
• Het kind maakt veel fouten in het vervoegen van werkwoorden en/of zelfstandige naamwoorden. (bijv. verleden tijd en enkelvoud- en meervoudsvormen)
• Het kind praat vaak in 'kromme' zinnen, waarbij bijv. de woordvolgorde niet goed is.
• Het kind praat slecht verstaanbaar (zie ook articulatieproblemen)

Taalinhoud
• Het kind heeft een kleine woordenschat.
• Het kind gebruikt veel dezelfde woorden en/ of vertelt vaak hetzelfde.
• Het kind heeft moeite om op een woord te komen.

Taalgebruik
• Het kind vertelt onsamenhangend.  
• Het kind houdt geen rekening met de voorkennis van jou als luisteraar.
• Het gaat ervan uit dat jij alles snapt wat het kind je vertelt.

Logopedist voor leerproblemen

Praktisch

Als er besloten wordt om therapie op te starten, worden alle praktische zaken verder toegelicht en besproken. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie worden dan afgesproken.

Behandelsessies duren een half uur of een uur.

De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis en de gemaakte vooruitgang.

De behandelingen gaan door in de praktijk of via telelogopedie. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk. 

Logopedist voor stotteren
Coördinator logopedie
Logopediste
Logopedist voor taalproblemen

Logopediste


Logopediste Sleidinge Margot

Logopediste


Logopedist voor taalproblemen

Wij hebben een leuk patiëntenbestand ter beschikking.

Logopedist voor stemproblemen

Luna Van Renterghem

Logopediste

Logopedist voor stemproblemen

Luna Van Renterghem

Logopediste

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel