OMFT

ORO-MYOFUNCTIONELE THERAPIE

placeholder image

Duim-, vinger- en/of speenzuigen


Veel kinderen duimen of zuigen wel eens op hun vinger(s). Wanner een kind dit op driejarige leeftijd nog steeds doet, is er sprake van afwijkend mondgedrag. Vanaf dat moment kan het duimen, zuigen of spenen negatieve invloed hebben op de stand van de tanden en de vorm van de kaak. Ook zal de kracht van de spieren in en rond de mond afnemen. Hierdoor kan habitueel mondademen met open mondgedrag en/of afwijkend slikken ontstaan.

More Info
placeholder image

Open mondgedrag

ReDiCoDis-maatregelen

In normale omstandigheden is de mond gesloten in rust en ligt de tongpunt tegen het gehemelte achter de boventanden. Wanneer de mond tijdens de dag vaak open is, spreken we van open mondgedrag. De tong ligt dan meestal slap en laag in de mond en duwt dan ook vaak tegen de tanden aan. De kans dat er op een verkeerde manier gearticuleerd wordt is groot (bijv. lispelen). Er is ook vaak sprake van een afwijkende groei van kaak, tanden en kiezen.

More Info
placeholder image

Afwijkende tongligging in rust

A more descriptive sub heading.

Hierbij ligt de tong niet achter de boventanden tegen het gehemelte, maar op de mondbodem tegen of tussen de tanden of te ver achterin de mond. Dit heeft invloed op de stand van de tanden, kiezen en de vorm van de kaak.

More Info
lip%20likken

Foutieve lipgewoonten


Hieronder verstaan we liplikken en lipzuigen. Deze komen meestal voor bij mensen die door de mond ademen. De lippen worden vaak droog tijdens het mondademen en deze worden dan bevochtigd door te liplikken of lipzuigen.

More Info
placeholder image

Nagelbijten

A more descriptive sub heading.

Tijdens het nagelbijten wordt de tong tegen de tanden gedrukt, waardoor deze gaan scheef staan. Nagelbijten schuift de onderkaak naar voren en er ontstaat veel spanning in de kaakgewrichten. Hierdoor kunnen pijnklachten door overbelasting ontstaan.

More Info
placeholder image

Foutief slikpatroon

A more descriptive sub heading.

Er is sprake van foutief slikken wanneer tijdens het slikken de tong tegen de tanden en/of kiezen duwt of wanneer de tong tussen de tanden en/of kiezen doorkomt. Per dag slikt men ongeveer 2000 keer. Elke keer wanneer de tong met een grote kracht tegen of tussen de tanden en/of kiezen komt, zal dit invloed hebben op de vorm van het gebit.

More Info
placeholder image

Habitueel mondademen

A more descriptive sub heading.

Dat betekent dat de gewoonte is ontstaan om door de mond te ademen i.p.v. door de neus. Hierdoor kunnen steeds terugkerende infecties ontstaan in het keel - of middenoorgebied. Het mondademen heeft ook invloed op de groei van de kaak, tanden en kiezen.

More Info
Logopedist voor stotteren
Coördinator logopedie
Logopediste
Logopedist voor taalproblemen

Logopediste


Logopediste Sleidinge Margot

Logopediste


Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel