Intelligentietest voor kinderen in Evergem

Intelligentietest kinderen

Een intelligentieonderzoek kan een meerwaarde bieden bij het meten van de intelligentie van een kind binnen een ruimer kader of binnen terugbetaling voor logopedie.

Dit in kaart brengen kan ons helpen om uw kind beter te begeleiden en op deze manier toe te laten zijn capaciteiten maximaal te ontplooien.

Een IQ op zich bepaalt niet wat iemand kan of niet kan of wat iemand uiteindelijk zal bereiken, maar het speelt wel een duidelijke rol waardoor het belangrijk is om te meten.

Men kan dan de aanpak van de sterktes en zwaktes bij elk kind afstemmen en hierop inspelen om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

IQ voor kinderen Sleidinge (Evergem)

Waarom een IQ-test?

Je kan een IQ- test voor je kind laten afnemen omwille van uiteenlopende redenen.

Als er een vermoeden is van leerachterstand, een ontwikkelingsstoornis of onderpresteren.

Als je vermoedt dat je kind hoogbegaafd is of dat het frustratie vertoont op school in combinatie met goede punten, kan een IQ-test zeker aangewezen zijn om hoogbegaafdheid vast te stellen.

Een IQ-test wordt soms ook afgenomen op vraag van een logopedist. In dat geval is dit omdat er voor terugbetaling binnen taalproblemen vanuit het RIZIV vereist wordt dat kinderen een voldoende hoog IQ-cijfer hebben (hoger dan 85).

IQ-test voor kinderen in Sleidinge (Evergem)

Praktisch

Binnen onze praktijk in Sleidinge kan een IQ-test afgenomen worden bij kinderen vanaf 2,5  jaar tot en met 16 jaar en 11 maanden door onze psychologe Laure.

Er wordt gewerkt met de WPPSI-III-NL en WISC-V-NL; dit zijn wetenschappelijk onderbouwde, valide IQ - tests.
Deze test wordt nadien samen met de ouders besproken, waarna een eenvoudig en helder verslag volgt.

De afname kost €150,-, dit omvat de testafname, scoring, verslaggeving en het bespreken van de resultaten.
De tijdsduur van de afname is per kind zeer variabel, dit kan tot 2u duren.

Een verkorte afname van een IQ-test, specifiek in het kader van een terugbetaling voor een logopedische taalaanvraag kan aan een gereduceerd tarief van €80,-.

WPPSI-III-NL en WISC-V-NL staan op de limitatieve lijst van IQ-tests van het RIZIV voor de terugbetaling van logopedie door de ziekteverzekering.

placeholder user

John Doe

Job description
Laure Psychologe Sleidinge

Laure Caby

Psychologe
placeholder user

John Doe

Job description

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel