Intelligentietest voor kinderen in Evergem

Intelligentietest kinderen

Een intelligentieonderzoek kan een meerwaarde bieden bij het meten van de intelligentie van een kind binnen een ruimer kader of binnen terugbetaling voor logopedie.

Dit in kaart brengen kan ons helpen om uw kind beter te begeleiden en op deze manier toe te laten zijn capaciteiten maximaal te ontplooien.

Een IQ op zich bepaalt niet wat iemand kan of niet kan of wat iemand uiteindelijk zal bereiken, maar het speelt wel een duidelijke rol waardoor het belangrijk is om te meten.

Men kan dan de aanpak van de sterktes en zwaktes bij elk kind afstemmen en hierop inspelen om het kind maximale ontwikkelingskansen te bieden.

Intelligentietest voor kinderen Sleidinge (Evergem)

Waarom een IQ-test?

Je kan een IQ- test voor je kind laten afnemen omwille van uiteenlopende redenen.

Als er een vermoeden is van leerachterstand, een ontwikkelingsstoornis of onderpresteren.

Als je vermoedt dat je kind hoogbegaafd is of dat het frustratie vertoont op school in combinatie met goede punten, kan een IQ-test aangewezen zijn.

Een IQ-test wordt soms ook afgenomen op vraag van een logopedist. In dat geval is dit omdat er voor terugbetaling binnen taalproblemen vanuit het RIZIV vereist wordt dat kinderen een voldoende hoog IQ-cijfer hebben (hoger dan 85).

Werking

Na een eerste aanmelding via telefoon of mail spreken we voor een eerste keer af in de praktijk in Sleidinge. Deze eerste sessie is een intake, waar het de bedoeling is dat we elkaar leren kennen en een beter beeld krijg van jouw hulpvraag.

Deze intake duurt maximum 60 minuten maar kan ook minder lang duren. Deze eerste sessie gaat over  je omgeving (gezin, vrienden, hobby’s, …) , je hulpvraag, wat je van de therapie verwacht, waarom je hulp zoekt op dit moment, …

Op het einde van de intake bekijken we of we samen aan de slag kunnen gaan en maken we een afspraak voor een nieuwe sessie. Samen kunnen we dan de regelmaat van sessies kiezen.

Bij kinderen en jongeren is het soms aangewezen om de intake te laten doorgaan in het bijzijn van (één van) de ouders. In sommige situaties is het bij jonge kinderen zelfs beter om enkel de ouders te zien tijdens de intake.
We bekijken samen bij de aanmelding via telefoon of mail wat de beste optie is voor jou of jouw kind.

In de volgende sessies is het de bedoeling dat we dieper ingaan op de hulpvraag en dat we zo een goed beeld krijgen van de uitdagingen. Samen kunnen we dan een behandelplan opstellen en werken aan de mentale gezondheid. 

IQ-test voor kinderen in Sleidinge (Evergem)

Praktisch

Binnen onze praktijk in Sleidinge kan een IQ-test afgenomen worden bij kinderen vanaf 2,5  jaar tot 8 jaar  door onze psychologe Laure.


Er wordt gewerkt met de WPPSI-III-NL; dit is een wetenschappelijk onderbouwde, valide IQ - test.
Deze test wordt nadien samen met de ouders besproken, waarna een eenvoudig en helder verslag volgt.

De afname kost €150, dit omvat de testafname, scoring, verslaggeving en het bespreken van de resultaten.
De tijdsduur van de afname is per kind zeer variabel, dit kan tot 2u duren.

WPPSI-III-NL staat op de limitatieve lijst van IQ-tests van het RIZIV voor de terugbetaling van logopedie door de ziekteverzekering.

Laure Caby afname Intelligentietest kinderen in Sleidinge

Laure Caby

Psychologe 

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel